Prosjektering


 • Prefabrikert betongelementer
  Her ligger vår spisskompetanse. Vi planlegger, dimensjonerer og lager produksjonstegninger tilpasset din bedrifts foretaksstandard for en smidig gjennomføring og et godt sluttprodukt.

 

 • Stålkonstruksjoner
  Søyler, bjelker, fagverk, knutepunkt osv. i stål prosjekterer vi i henhold til NS-EN 1993 og utarbeider nødvendige produksjonstegninger og lister.
 • Betongkonstruksjoner
  Fundamenter, vegger, støttemurer osv. i betong prosjekterer vi i henhold til NS-EN 1992 og utarbeider nødvendige produksjonstegninger og lister.
 • 3D-modell
  For alle våre prosjekter utarbeides det 3D-modeller i Tekla Structures for bedre oversikt i prosjektet, utveksling av informasjon og kollisjonskontroll.

Uavhengig kontroll


Vi utfører uavhengig kontroll i henhold til DiBK sin veileder for prosjektering og utførelse. Vi dekker blant annet fagområdene konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og geoteknikk.

Byggesak


Vi hjelper deg gjennom din byggesak slik at alle ansvarsområder blir ivaretatt. Vi tar oss av utfylling av søknadsskjema og innsending til kommunen.