REFERANSER


Her under kan dere se et assortert utvalg av prosjekter vi har arbeidet med for å få et lite inntykk av tjenestene våre.

Er det ønskelig med mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med se fanen tjenester eller ta direkte kontakt med oss.

Firkanten
Blandeverk
Konsept B
AMN Robot
Reppevegen2626

Næringsbygg

Bodø Innovation Gate

Bodø Innovation Gate


Sted: Bodø

År: 2018

Rolle: Prosjekterende prefab betong


Prosjektering av seks etasjes kontor- og næringsbygg med tilhørende parkeringskjeller


Bruttoareal på ca. 8600m2

Burger King Levanger

Burger King Levanger


Sted: Levanger

År: 2017

Rolle: RIB


Dimensjonering av bæresystem i stål og betong for Burger King sitt nye utsalgssted på Levanger.Norlog Røra

Norlog Røra


Sted: Røra

År: 2021

Rolle: RIB


Prosjektering av plate på mark på leirgrunn, med forsterkede randsoner for opptak av last fra overbygg i limtre. Bygget skal huse utsalgssted og lager av verktøy og maskiner for Norlog. 

Biltema Oppdal

Biltema Oppdal


Sted: Oppdal

År: 2019

Rolle: Prosjekterende prefab


Prosjektering av råbygg til nytt utsalgssted for Biltema.


Butikkareal på ca. 4500m2, med tilhørende lager og varemottak på ca. 700m2

Inderøy Slakteri

Inderøy Slakteri


Sted: Inderøy

År: 2019

Rolle: RIB


RIB for utbygging av Inderøy Slakteri AS sine lokaler med produksjonslokaler, fryselager og utsalgssted.

Fundament, søyler og vegger utført i betong med overbygg bestående av stålsøyler/-bjelker.

Sulland Bil

Sulland Bil


Sted: Trondheim

År: 2021

Rolle: Prosjekterende prefab betong


Prosjektering prefabrikerte betongelementer og stål til utvidelse av Sulland bils utsalgssted.Industribygg

Salten Energi

Salten Energi


Sted: Straumen

År: 2019

Rolle: Prosjekterende prefab


Bæresystem med påhengte fasadeelementer i betong, bygget huser installasjoner for energigjenvinning fra Elkem Salten.

Vinner av EMIL-prisen i 2021.

Wacker Holla

Wacker Holla


Sted: Holla

År: 2018

Rolle: Uavhengig kontroll


I forbindelse med etablering av sjøvannsstasjon og røykgassanlegg på Wacker Holla silisiumverk har vi utført uavhengig kontroll på prosjektering og utførelse.

Con-Form Orkanger

Con-Form Orkanger


Sted: Orkanger

År: 2021

Rolle: Uavhengig kontroll


Uavhengig kontroll på prosjektering (RIB) i forbindelse med utbygging av Con-Form sine lokaler på Orkanger.OBB Blandeverk

OBB Blandeverk


Sted: Overhalla

År: 2018

Rolle: Prosjekterende prefab


Prosjektering av råbygg for ny blandestasjon med tilhørende siloer for tilslag. Samt et utvidet snekkerverksted for formbygging.


Letsea FOU

Letsea FOU


Sted: Dønna kommune

År: 2022

Rolle: Prosjekterende prefab


Utvidelse av Letsea R&D Land sitt anlegg på Dønna. Råbygg bestående av bærende sandwichelement med hulldekker som etasjeskiller og tak. Innomhus oppdrettstanker til forskning og utvikling.

MOWI Salsbruket

MOWI Salsbruket


Sted: Salsbruket

År: 2023

Rolle: Prosjekterende prefab


Råbygg til MOWIs oppdrettsanlegg på Salsbruket bestående av sandwichelementer, kompaktvegger og hulldekker.


Skal huse varmepumper, varmevekslere og nødstrøm.

Konsept B

Konsept B


Sted: Bodø

År: 2021

Rolle: Prosjekterende prefab


Prosjektering av sju etasjes boligbygg. Bygget består av to etasjer under terreng, dekkeplanet er forberedt for boligmoduler i tre som står på dekket. I hele byggets høyde er det heis- og trappesjakt i betong.

Bodøsjøen BFK2

Bodøsjøen BFK2


Sted: Bodø

År: 2020

Rolle: Prosjekterende prefab betong+stål


Prosjektering av fem etasjes boligbygg med påhengte balkonger og underliggende parkeringsplasser.


Totalt 28 boenheter

Ranheim Vestre

Ranheim Vestre


Sted: Trondheim

År: 2022

Rolle: Prosjekterende prefab betong


Boligbygg med parkeringskjeller. Vi har vært ansvarlig for søyler og bjelker i parkeringskjeller med dekket over. Det ble klargjort for Con-Form elementer videre oppover i etasjene.

GAFA Blokk B

GAFA Blokk B


Sted: Trøndelag

År: 2019

Rolle: Prosjekterende betong og stål


Prosjektering av etasjeskillere i betong, forskalingsdekker med påstøp. Samt stålbæring i yttervegg og for balkonger.


Mindre boliger

Reppevegen 26

Reppevegen 26


Sted: Trondheim

År: 2022

Rolle: Skisseprosjekt/RIB


Vertikaldelt tomannsbolig på komplisert skråtomt.


Bidratt i forprosjekt med vurdering av tomt, byggestabilitet og fundamenteringsmetoder.

Anders Hovdens veg 8

Anders Hovdens veg 8


Sted: Trondheim

År: 2021

Rolle: RIB


Boligbygg med fire leiligheter og parkeringskjeller.


Har levert RIB-tjenester som globalstabilitet, fundamentering, kjellervegger og dekke over kjeller.

Arne Garborgs veg 5

Arne Garborgs veg 5


Sted: Trondheim

År: 2022

Rolle: RIB


Boligbygg med fire leiligheter og parkeringskjeller.

Har levert RIB-tjenester som globalstabilitet, fundamentering, kjellervegger, dekke over kjeller og støttemurer.

General Buddes gate 12

General Buddes gate 12


Sted: Trondheim

År: 2020

Rolle: Byggesak


Byggesak i forbindelse med oppsetting av carport med takterrasse. Vi bisto i hele søknadsprosessen med innsending av søknad til kommunen, nabovarsel og utarbeidelse av brannkonsept.

Øvrig bygg og anlegg

Arena Midt-Norge

Arena Midt-Norge


Sted: Orkanger

År: 2021

Rolle: RIB + Prefab prosjektering


Prosjektering av tribunebygg og løpsstall til norges nye storstue for trav og muligens "Nordens flotteste travarena". 

LVGS garderobe og kontor

Levanger videregående skole


Sted: Levanger

År: 2020

Rolle: RIB


Utvidelse av Levanger vgs. med nytt tilbygg som huser garderober og kontor.

Vi har levert tjenester på spunt, fundamentering, graveplan, støttemurer og overbygg i stål.

Grønningselva Kraftverk

Grønningselva kraftverk


Sted: Levanger

År: 2019

Rolle: RIB


Prosjektering av gravitasjonsdam, inntakshus og turbinbygg som utnytter et 45m fall i Grønningselva.


Installert effekt er 950kW og en årsproduksjon på 2.8 GWh.

DMS Brønnøysund

DMS Brønnøysund


Sted: Brønnøysund

År: 2020

Rolle: Prosjekterende prefab betong


Prosjektering av ny DMS i Brønnøysund.

Grunnareal på ca. 1800m2 bestående av vegger, hulldekker, søyler og bjelker. 


SINTEF Ocean

SINTEF OCEAN


Sted: Trondheim

År: 2022

Rolle: Prosjekterende prefab betong


Prosjektering av nytt laboratoriumsbygg for SINTEF. Et teknisk bygg som skal benyttes til testing og av motor- og drivstoffsystemer.


Aune Bru

Aune Bru


Sted: Trøndelag

År: 2019

Rolle: RIB brudekke


Prosjektering av forspente-brubjelker med forskalingsdekker og samvirkepåstøp.