Kvalitet når du trenger det

HVA VI GJØR

PROSJEKTERING


Vi sørger for at prosjektet ditt oppfyller alle krav og vil bli stående i 100 år uansett vær og vind.


Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.


UAVHENGIG KONTROLL


Utfører uavhengig kontroll på prosjektering iht. DiBK sin veileder.


BYGGESAK


Selv den minste garasje kan utløse en uoversiktlig papirmølle.


Vi sørger for at alle søknader og skjemaer ivaretas iht. byggesaksforskriften.

Overhalla Betongbygg har svært gode erfaringer med å benytte Nidaros Byggkompetanse til prosjektering av prefabrikkerte betongelementer.

Nidaros Byggkompetanse kommuniserer godt og viser stor interesse og evne til å oppfylle Overhalla Betongbygg sine krav om leveranser til riktig tid og kvalitet.

Overhalla Betongbygg